ทัวร์พระราชวัง และวัดใน (กรุงเทพมหานคร)

ทัวร์พระราชวัง และวัดใน (กรุงเทพมหานคร)

เริ่มต้น 2,000 บาทต่อคน

กรุงเทพมหานคร  อยุธยา เชียงใหม่
“ไหว้พระ ในวัดที่สวยงามของประเทศไทยในระดับโลก เรียนรู้ศิลปะทางศาสนา ความสวยงามของวัด และกิจกรรมทางพุทธศาสนา พิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนา พร้อมอาหาร เครื่องดื่ม การเดินทางที่จะมีเพียงแค่คุณ และคนพิเศษของคุณเท่านั้นที่จะใช้บริการ”

GIVE A REPLY