Shoot a gun

เริ่มต้น 3,000 บาทต่อชั่วโมง
ภูเก็ต กระบี่ สมุย พัทยา
“วิถีแห่งประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือน และหาไม่ได้ที่ไหน  หลากหลายรูปแบบการยิงปืน การต่อสู้ การเรียนรู้การป้องกันตัวเอง ปืนสั้น ปืนยาว รอคุณมาสัมผัสชีวิตการเดินทางในท้องทะเลพร้อมทีมความปลอดภัยมืออาชีพที่จะดูแล ที่จะมีเพียงแค่คุณ และคนพิเศษของคุณเท่านั้นที่จะใช้บริการ”

Shoot a Gun