แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมให้บริการจองห้องพักกับเช็คอินไทยแลนด์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมให้บริการเช็คอิน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษานโยบาย ระเบียบปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการ Check in ด้านที่พัก
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมสมัครเป็นผู้ให้บริการเช็คอินผ่านระบบแบบสมัครออนไลน์
หรือ ติดต่อ Check in contact service เพื่อให้ดำเนินการ
หรือติดต่อตัวแทนการตลาดเชิงพื้นที่ของ Check in Thailand ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษานโยบาย ระเบียบปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการ Check in ด้านที่พัก
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมสมัครเป็นผู้ให้บริการเช็คอินผ่านระบบสมัครออนไลน์
หรือติดต่อ Check in contact service เพื่อให้ดำเนินการ
หรือติดต่อตัวแทนการตลาดเชิงพื้นที่ของ Check in Thailand ที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ : (โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ โฮมลอร์ด)

โฮมสเตย์ และโฮมลอร์ด โดยผู้มีอำนาจได้ยินยอม และรับข้อตกลงในข้อกำหนดของเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการเช็คอิน ดูรายละเอียดนโยบายการรับผู้ร่วมให้บริการเช็คอิน

โฮมสเตย์ และโฮมลอร์ด ยอมรับการชำระค่าบริการของเว็บไซต์ Check in Thailand.net ให้กับบริษัท ดิจิตอล เอเชีย จำกัด โดย Check in Thailnad.net และพันธมิตรในเครือโดย Web Check in Thailand.net

Check in Thailand จะเรียกเก็บเงิน 100% จากผู้เข้าพักและชำระเงินให้กับโฮมสเตย์และโฮมลอร์ดตามเงื่อนไขการชำระเงินภายในรอบวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน หลังการเช็คเอ้าท์ของลูกค้าผู้เข้าพักแล้ว ดูรายละเอียดนโยบายการรับผู้ร่วมให้บริการเช็คอิน

หมายเหตุ : (กิจกรรม)

ผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว โดยผู้มีอำนาจได้ยินยอม และรับข้อตกลงในข้อกำหนดของเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการเช็คอิน  ดูรายละเอียดนโยบายการรับผู้ร่วมให้บริการเช็คอิน

ผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว ยอมรับการชำระค่าบริการของเว็บไซต์ Check in Thailand.net ให้กับบริษัท ดิจิตอล เอเชีย จำกัด โดย Check in Thailnad.net และพันธมิตรในเครือโดย Web Check in Thailand.net

Check in Thailand จะเรียกเก็บเงิน 100% จากผู้เข้าพักและชำระเงินให้กับโฮมสเตย์และโฮมลอร์ดตามเงื่อนไขการชำระเงินภายในรอบวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน หลังการเช็คเอ้าท์ของลูกค้าผู้เข้าพักแล้ว ดูรายละเอียดนโยบายการรับผู้ร่วมให้บริการเช็คอิน

Message us