แบบฟอร์มสมัครร่วมให้บริการเช็คอินกิจกรรมท่องเที่ยวกับเช็คอินไทยแลนด์

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมให้บริการเช็คอิน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษานโยบาย ระเบียบปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการ Check in ด้านที่พัก
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมสมัครเป็นผู้ให้บริการเช็คอินผ่านระบบแบบสมัครออนไลน์
หรือ ติดต่อ Check in contact service เพื่อให้ดำเนินการ
หรือติดต่อตัวแทนการตลาดเชิงพื้นที่ของ Check in Thailand ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษานโยบาย ระเบียบปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการ Check in ด้านที่พัก
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมสมัครเป็นผู้ให้บริการเช็คอินผ่านระบบสมัครออนไลน์
หรือติดต่อ Check in contact service เพื่อให้ดำเนินการ
หรือติดต่อตัวแทนการตลาดเชิงพื้นที่ของ Check in Thailand ที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ

ผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว โดยผู้มีอำนาจได้ยินยอม และรับข้อตกลงในข้อกำหนดของเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นผู้ให้บริการเช็คอิน ดูรายละเอียดนโยบายการรับผู้ร่วมให้บริการเช็คอิน

ผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว ยอมรับการชำระค่าบริการของเว็บไซต์ Check in Thailand.net ให้กับบริษัท ดิจิตอล เอเชีย จำกัด โดย Check in Thailnad.net และพันธมิตรในเครือโดย Web Check in Thailand.net

Check in Thailand จะเรียกเก็บเงิน 100% จากผู้เข้าพักและชำระเงินให้กับผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวตามเงื่อนไขการชำระเงินภายในรอบวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน หลังการเช็คเอ้าท์กิจกรรมท่องเที่ยวแล้ว ดูรายละเอียดนโยบายการรับผู้ร่วมให้บริการเช็คอิน
Message us