นโยบายการรับผู้ร่วมให้บริการเช็คอิน

นโยบายการรับผู้ร่วมให้บริการเช็คอิน

1. checkinthailand.net  กำหนดทีมให้บริการเช็คอินห้องพัก และกิจกรรมท่องเที่ยว ตามรายชื่อ และนิยาม ดังนี้

2. CheckinThailand.net มีนโยบายให้ผู้ให้บริการห้องพัก ที่เป็นเจ้าของผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ลองสเตย์ โฮมลอร์ด มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3. CheckinThailand.net มีนโยบายให้เจ้าของกิจกรรมท่องเที่ยว มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมให้บริการเช็คอิน

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษานโยบาย ระเบียบปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการ Check in ด้านที่พัก
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมสมัครเป็นผู้ให้บริการเช็คอินผ่านระบบแบบสมัครออนไลน์
หรือ ติดต่อ Check in contact service เพื่อให้ดำเนินการ
หรือติดต่อตัวแทนการตลาดเชิงพื้นที่ของ Check in Thailand ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษานโยบาย ระเบียบปฏิบัติในการเป็นผู้ให้บริการ Check in ด้านที่พัก
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลการเข้าร่วมสมัครเป็นผู้ให้บริการเช็คอินผ่านระบบสมัครออนไลน์
หรือติดต่อ Check in contact service เพื่อให้ดำเนินการ
หรือติดต่อตัวแทนการตลาดเชิงพื้นที่ของ Check in Thailand ที่ได้รับการแต่งตั้ง
Message us