Teach Hill Tribe Language

Teach Hill Tribe Language

เริ่มต้น 500 บาทต่อชั่วโมง  หรือการเรียน 5,000 ต่อคอร์ส (ผู้เรียน 5 คน)

ทั่วประเทศ และกลุ่มชาติพันธุ์

“มาใช้ความเป็นมืออาชีพของการเรียนรู้ แบ่งปันแก่สังคม ช่วยเด็กได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติต่อกัน กับการดูแลสังคมให้สวยงามไปด้วยกัน ที่พัก อาหารสำหรับคุณ และประกาศนียบัตรการทำความดีจากชุมชน ที่จะมีเพียงแค่คุณ และคนพิเศษของคุณเท่านั้นที่จะใช้บริการ”

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Teach Hill Tribe Language”