ปั่นผจญป่ากะเลงเวก

ปั่นผจญป่ากะเลงเวก

฿2,000.00

เปิดกิจกรรมตะลุยป่าเส้นทางบริสุทธิ์ครั้งแรกระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร เส้นทางสวยงาม ท้าทาย ปลอดภัย อากาศบริสุทธิ์  พร้อมแวะพักค้างคืนดื่มด่ำชีวิตบ้านป่า

Description

เปิดกิจกรรมตะลุยป่าเส้นทางบริสุทธิ์ครั้งแรกระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร เส้นทางสวยงาม ท้าทาย ปลอดภัย อากาศบริสุทธิ์  พร้อมแวะพักค้างคืนดื่มด่ำชีวิตบ้านป่า

Day 1 ปั่นผจญป่าเบญจพรรณ ป่าเปียก กะเลงเวก 17 กิโลเมตร

07.00 น. -  รับประทานอาหารเช้า (แบบท้องถิ่น) @เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสำราญ-ห้วยทับทัน

08.00 น. - ประชุมทริปทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ และตรวจสอบควาพร้อมก่อนออกเดินทาง

08.30 น. - ออกตะลุยผจญป่าผ่านเส้นทางลูกรัง เลาะเข้าป่าเปียก แวะดื่มด่ำทะเลสาบกลางป่า

09.30 น. - ลัดเลาะเส้นทางป่าสู่น้ำตกอลงกร

10.30 น. - เริ่มเส้นทางสู่ป่าชมต้นไม้ยักษ์ กล้วยไม้ป่า

11.00 น. - เลียบป่าตะลุยท้องทุ่ง เข้าสวนยางพารา ชมวิถีชุมชนกับการหาอยู่หากิน

12.00 น. - รับประทานอาหารเที่ยง (แบบท้องถิ่น) @กะเลงเวกแอดเนเจอร์แอนด์แคมป์ปิ้ง

14.00 น. - ปั่นเข้าหมู่บ้านทักทายชาวบ้าน

15.00 น. – ปิดทริปผจญป่าวันที่ 1

Day 2 ปั่นผจญป่าเขาศาลา ยลอัปสรา กราบสักการะหลวงพ่อองค์ใหญ่ 35 กิโลเมตร

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (แบบท้องถิ่น) @กะเลงเวกแอดเนเจอร์แอนด์แคมป์ปิ้ง

08.00 น. ประชุมทริปทำความเข้าใจระเบียบปฏิบัติ และตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินทาง

08.30 น. ออกตะลุยผจญวิถีเกษตรกร บรรยากาศท่ามกลางสายหมอก (ช่วงพฤศจิกายน-มกราคม) และการใช้ชีวิตของคนร่วมกับป่า ผ่านเส้นทางลูกรังจากอำเภอสังขะ แวะศูนย์อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ปั่นชมบรรยากาศรอบทะเลสาบบัวแดง

10.00 น. ลัดเลาะเส้นทางป่าสู่เขาศาลา ปั่นขึ้นเขาสู่เส้นทางพญานาคชมวิว 360 องศา แนวเขารอยต่อประเทศกัมพูชา พร้อมสักการะองค์พระใหญ่

12.00 น. ออกเดินทางสู่ทะเลสาบ พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (แบบท้องถิ่น)

13.30 น. เริ่มเส้นทางสู่ป่าลึกที่มีความท้าทายตลอดเส้นทาง ท่ามกลางป่าสูง ไม้ใหญ่ ถ้ำหยดน้ำ ถ้ำมะขาม (ตลอดเส้นทางจะมีสัตว์ป่าปรากฏให้เห็นเป็นระยะ จึงต้องใช้ความเงียบและปฏิบัติติตามคำแนะนำของหัวหน้ากิจกรรม)

15.00 น. ปั่นเข้าสู่ป่ากะเลงเวก ชมกล้วยไม้ป่า ต้นไม้ใหญ่  สัตว์ป่าตลอดเส้นทาง และกลับเข้าสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสำราญ-ห้วยทับทัน

16.00 น. ปิดทริปผจญป่าวันที่ 2

สิ่งที่ท่านสิ่งที่จะได้รับ : อาหาร 4 มื้อ ประกันอุบัติเหตุ  รถเซอร์วิสตามในทริป ไกด์นำทาง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปั่นผจญป่ากะเลงเวก”