Muay Thai

เริ่มต้น 1,000 บาทต่อ 3 ชั่วโมง หรือ 50,000 ต่อเดือน

กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต พังงา กระบี่   เชียงใหม่

“ศิลปะการต่อสู่ของประเทศไทยดังไกลไปทั่วโลก คุณจะได้สัมผัสกับครูมวยระดับแชมป์โลกจากค่ายมวยระดับแนวหน้าของประเทศไทย   พร้อมกับทีมครูฝึก ระบบการดูแลความปลอดภัยมืออาชีพ ที่พัก อาหาร โปรแกรมการซ้อม การสร้างร่างกายที่จะมีเพียงแค่คุณ และคนพิเศษของคุณเท่านั้นที่จะใช้บริการ”

Muay Thai

เริ่มต้น 1,000 บาทต่อ 3 ชั่วโมง หรือ 50,000 ต่อเดือน
          กรุงเทพมหานคร, พัทยา, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, เชียงใหม่ ศิลปะการต่อสู่ของประเทศไทยดังไกลไปทั่วโลก คุณจะได้สัมผัสกับครูมวยระดับแชมป์โลกจากค่ายมวยระดับแนวหน้าของประเทศไทย พร้อมกับทีมครูฝึก ระบบการดูแลความปลอดภัยมืออาชีพ ที่พัก อาหาร โปรแกรมการซ้อม การสร้างร่างกายที่จะมีเพียงแค่คุณ และคนพิเศษของคุณเท่านั้นที่จะใช้บริการ