Mountain Bike and Electric Mountain Bike

เริ่มต้น 1,000บาทต่อคน
ภูเก็ต พังงา กระบี่ เขาใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย

“ปั่นตะลุยกลางลำน้ำ ป่าใหญ่ กับทางวิบาก และปั่นตะลุยไปท่ามกลางหุบเขาในป่าดิบชื้นของประเทศไทย และอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศยังมีต้นไม้แปลกตา สัตว์ป่าหายาก ดอกไม้สวยงาม ธรรมชาติที่ยากจะบรรยาย รอคุณมาสัมผัสชีวิตการเดินทางด้วยจักรยาน ในป่าใหญ่ พร้อมกับไกด์ อาหาร ประกันภัย และทีมความปลอดภัยมืออาชีพที่จะดูแล ที่จะมีเพียงแค่คุณ และคนพิเศษของคุณเท่านั้นที่จะใช้บริการ”