โปรโมชั่นการเป็นสมาชิกให้บริการเช็คอิน

โปรโมชั่นการเป็นสมาชิกร่วมให้บริการเช็คอิน ค.ศ. 2021

1. นโยบายโปรโมชั่นการเป็นสมาชิกร่วมให้บริการเช็คอิน

นโยบายโปรโมชั่นใช้สำหรับสมาชิกผู้ร่วมให้บริการเช็คอิน ค.ศ. 2021 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) กรณีที่มีการลงนามในสัญญาเป็นอย่างอื่นในด้านค่าธรรมเนียมบริการของแพลตฟอร์ม CheckinThailand.net ให้ถืออัตราพิเศษที่ได้ปรับใน ค.ศ. 2021 นี้

2. การส่งเสริมการขายโรงแรม รีสอร์ท มีรายละเอียดดังนี้

  • กำหนดค่าแรกเข้าร่วมในการเป็นผู้ให้บริการห้องพักคิดค่าบริการห้องพักที่ร้อยละ 10 ตลอดปี ค.ศ. 2021

  • การปรากฏชื่อกิจการในหน้าแรกบนแพลตฟอร์ม CheckinThailand.net คิดค่าบริการห้องพักที่ร้อยละ 15 ตลอดปี ค.ศ. 2021

3. การส่งเสริมการขายโฮมสเตย์ ลองสเตย์ โฮมลอดจ์  มีรายละเอียดดังนี้

  • กำหนดค่าแรกเข้าร่วมในการเป็นผู้ให้บริการห้องพักคิดค่าบริการห้องพักที่ร้อยละ 10 ตลอดปี ค.ศ. 2021

  • การปรากฏชื่อกิจการในหน้าแรกบนแพลตฟอร์ม CheckinThailand.net คิดค่าบริการห้องพักที่ร้อยละ 15 ตลอดปี ค.ศ. 2021

4. การส่งเสริมการขายกิจกรรมท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังนี้

  • กำหนดค่าแรกเข้าร่วมในการเป็นผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยวคิดค่าบริการกิจกรรมท่องเที่ยวที่ร้อยละ 15 ตลอดปี ค.ศ. 2021

  • การปรากฏของกิจกรรมท่องเที่ยวในหน้าแรกบนแพลตฟอร์ม CheckinThailand.net คิดค่าบริการกิจกรรมท่องเที่ยวที่ร้อยละ 20 ตลอดปี ค.ศ. 2021

หมายเหตุ : สุดพิเศษช่วงการส่งเสริมการขายโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ลองสเตย์ โฮมลอดจ์  กำหนดค่าแรกเข้าร่วมในการเป็น
ผู้ให้บริการห้องพักคิดค่าบริการห้องพักที่ร้อยละ 5 ระหว่างเดือน 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021 – 25 มิถุนายน ค.ศ. 2021

Message us