รายละเอียดคุณสมบัติของสมาชิกแต่ละระดับของ Check in Thailand

คุณสมบัติ สิทธิพิเศษ ของสมาชิก Check in Thailand

1.ประเภทการเป็นสมาชิกเช็คอิน Check in Member

            ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้บริการ CheckinThailand.net  หรือ  CheckinWorld.net และมีจำนวนการจองที่พักในช่วง 2 ปีครบ 15 ครั้ง
ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้บริการ CheckinThailand.net หรือ CheckinWorld.net และมีจำนวนการจองที่พักในช่วง 2 ปีครบ 12 ครั้ง
            ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้บริการ CheckinThailand.net  หรือ  CheckinWorld.net และมีจำนวนการจองที่พักในช่วง 2 ปีครบ 10 ครั้ง
            ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช้บริการ CheckinThailand.net หรือ CheckinWorld.net และมีจำนวนการจองที่พักในช่วง 2 ปีครบ 5 ครั้ง
            คือผู้ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการ CheckinThailand.net หรือ CheckinWorld.net

2. ส่วนลดของการให้บริการเช็คอินแก่สมาชิก Check in member มีรายละเอียดดังนี้

รับประกันราคาดีที่สุดทั้งกิจกรรมท่องเที่ยว และที่พัก ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิกพร้อมส่วนลดสูงสุดตั้งแต่ 10-15% และส่วนลดเพิ่มเติมหรือบริการพิเศษที่จะมีเฉพาะบริการในช่วงโปรโมชั่นของ Check in Thailand ตามที่ผู้จัดบริการเช็คอินที่เข้าร่วมนำเสนอ

รับประกันราคาดีที่สุด ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกพร้อมส่วนลดสูงสุด 8-12% และส่วนลดเพิ่มเติมหรือบริการพิเศษที่จะมีเฉพาะบริการในช่วงโปรโมชั่นของ Check in Thailand ตามที่ผู้จัดบริการเช็คอินที่เข้าร่วมนำเสนอ

รับประกันราคาดีที่สุด ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกพร้อมส่วนลดสูงสุด 5-10 % และส่วนลดเพิ่มเติมหรือบริการพิเศษที่จะมีเฉพาะบริการในช่วงโปรโมชั่นของ Check in Thailand ตามที่ผู้จัดบริการเช็คอินที่เข้าร่วมนำเสนอ

รับประกันราคาดีที่สุด ราคาพิเศษสำหรับสมาชิกพร้อมส่วนลดสูงสุด 5% และส่วนลดเพิ่มเติมหรือบริการพิเศษที่จะมีเฉพาะบริการในช่วงโปรโมชั่นของ Check in Thailand ตามที่ผู้จัดบริการเช็คอินที่เข้าร่วมนำเสนอ

รับประกันราคาดีที่สุด ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก และส่วนลดเพิ่มเติมหรือบริการพิเศษที่จะมีเฉพาะบริการในช่วงโปรโมชั่นของ Check in Thailand

หมายเหตุ : รายละเอียดโปรโมชั่นกำหนดโดยผู้ให้บริการเช็คอิน ซึ่งจะแตกต่างกันไปและการตัดสินใจสุดท้ายโดยผู้ให้บริการเช็คอินถือเป็นสิ้นสุด

3. ช่วงระยะเวลาของการเป็นสมาชิก

            ช่วงเวลาการคงอยู่ของการเป็นสมาชิกในแต่ละระดับ ในทุกๆ 6 เดือน จะต่อสถานะให้โดยอัตโนมัติหากมีการจองครบเกณฑ์ตามที่กำหนด

4. ค่าคะแนนการใช้บริการเช็คอิน มีรายละเอียดดังนี้

    • ทุกๆ การใช้บริการเช็คอินแต่ละครั้งที่มีค่าใช้บริการทุกๆ 1,000 บาท เท่ากับ 1 คะแนน
    • การบอกต่อผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการเช็คอินแต่ละครั้งที่มีค่าใช้บริการตั้งแต่ 2,000 บาท ผู้บอกต่อจะได้ 1 คะแนน
    • คะแนนจากการจัดโปรโมชั่นประจำปีของ CheckinThailand.net หรือ CheckinWorld.net
Message us