มัคคุเทศก์ประเทศไทย

ศูนย์รวมแห่งมัคคุทศน์คุณภาพ

            ที่ Check in Thailand เรามีมัคคุเทศน์ที่มีความมีใจรักในอาชีพ มีความอดกลั้น มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ซื่อสัตย์ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม มัคคุเทศก์ของเราผ่านการคัดเลือกมาเพื่อเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดเกือบตลอดเวลาของการนำเที่ยวในแต่ละครั้ง ดังนั้น Check in Thailand เราถือว่าในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จะต้องเป็นไปโดยธรรมชาติ ไม่มีการฝืนปฏิบัติ หรือทำหน้าที่หวังเพียงเฉพาะค่าตอบแทน เราจึงกำหนดให้มัคคุเทศก์ที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ๕ ประการ คือ ๑. มนุษยสัมพันธ์ดี ๒. บุคลิกภาพดี มืออาชีพ ๓. ความรู้ดีในกิจกรรมท่องเที่ยว ๔. มีความรักงานบริการและนำเสนอประสบการณ์ ความสุข ความดื่มด่ำ ๕. มีศิลปะในการพูด และสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจแก่นักท่องเที่ยว  และนี้คือสิ่งที่เราทำ เลือกมัคคุเทศก์จาก Check in Thailand ซักคน ไว้ดูแลการท่องเที่ยวของคุณนักท่องเที่ยว แล้วคำว่าประสบการณ์ ดื่มด่ำความรู้สึก ความสุขแบบประเทศไทยรอคุณอยู่เสมอ
 
Check in มัคคุเทศก์เลยค่ะ
Message us