นโยบายกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นโยบายกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บนแพลตฟอร์ม CheckinWorld.net (Check in Thailand)

เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ซึ่งมีผลกระทบต่อพื้นที่หลักทางการท่องเที่ยวของ CheckinWorld.net (Check in Thailand) ทั้งประเทศไทย ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพื้นที่เป้าหมายการท่องเที่ยวของผู้ใช้บริการต่างประเทศทั่วโลก และในขณะนี้อาจทำให้ผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวมีความกังวลใจในการเดินทางและอาจต้องการยกเลิกหรือเลื่อนการจองกิจกรรมหรือที่พักของผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยว 

          CheckinWorld.net (Check in Thailand) ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้เรากำลังดำเนินการร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการทั้งที่พัก และเครือข่ายการเดินทาง เครือข่ายกิจกรรมการท่องเที่ยว ในการปรับ และพัฒนากิจกรรม และที่พักของเราเพื่อที่จะมอบข้อเสนอการยกเลิกการจองฟรีในกรณีที่เป็นไปได้
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยว หากผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองหรือตรวจสอบว่าการจองของผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวสามารถยกเลิกได้ฟรีหรือไม่ ช่องทางที่รวดเร็วที่สุดในขณะนี้คือช่องทางออนไลน์ โดยการไปที่เมนู “การจองของฉัน” ที่เว็บไซต์ หรือ “การจอง” บนแพลตฟอร์มของเรา (กรุณาดูวิธีด้านล่าง)

          สำหรับผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ติดต่อไปยังฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราเมื่อไม่นานมานี้ CheckinWorld.net (Check in Thailand) ใคร่ขออภัยอย่างสูงหากผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวประสบกับความล่าช้าใดๆ ในการให้บริการ โปรดทราบว่าเนื่องจากขณะนี้มีผู้ติดต่อมายัง CheckinWorld.net (Check in Thailand) เป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีการจองซึ่งจะเช็คอินภายใน 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้จะได้รับการดูแลเป็นอันดับแรก

          หากวันเช็คอินของผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวยังไม่ถึงใน 2 สัปดาห์ข้างหน้านี้ ก่อนที่ผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองหรือยกเลิกการจองใดๆ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงวันเช็คอินยิ่งขึ้น
เนื่องจากเงื่อนไขการจองอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการยกเลิกการจองฟรี ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลการจองของผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองดังวิธีด้านล่างนี้


  • แอปพลิเคชัน CheckinWorld.net (Check in Thailand) : เข้าสู่ระบบ —> เลือกเมนู “การจอง”
    ที่ด้านล่างจอ —> เลือกการจองที่ต้องการยกเลิก —> ตรวจสอบเงื่อนไขและทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขหรือยกเลิกการจอง
  • เว็บไซต์ CheckinWorld.net (Check in Thailand) : เข้าสู่ระบบที่ เว็บไซต์ CheckinWorld.net (Check in Thailand)  —> ที่เมนูด้านบนเลือก “การจองของฉัน” —> เลือก “แก้ไขการจอง” ของการจองที่ต้องการยกเลิก —> ตรวจสอบเงื่อนไขและทางเลือกต่างๆ ในการแก้ไขหรือยกเลิกการจอง


          หากการจองที่ผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวเลือกเป็นการจองที่สามารถยกเลิกได้ฟรี ผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวจะเห็นข้อความดังนี้ “การจองนี้อาจได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่ปกติ เนื่องด้วยเหตุสุดวิสัยนี้ หากผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวยกเลิกการจองดังกล่าว CheckinWorld.net (Check in Thailand) จะไม่คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกการจอง”

          ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวสามารถยกเลิกการจองดังกล่าวได้ด้วยตนเอง
โดยไม่ต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเรา และโปรดทราบว่า CheckinWorld.net (Check in Thailand) กำลังดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้ความสะดวกแก่การดูแลจัดการแผนการเดินทางของผู้ใช้บริการที่พัก
และกิจกรรมท่องเที่ยวและลดผลกระทบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

          สุดท้ายนี้ CheckinWorld.net (Check in Thailand) ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณผู้ใช้บริการที่พักและกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างสูงมา ณ ที่นี้ และเราจะผ่านไปด้วยกัน เพื่อสัมผัสความรู้สึกแบบ Check in ที่ดื่มด่ำ แตกต่าง ลึกซึ่ง ไม่เหมือนใคร ที่สมบูรณ์แบบเหมือนที่ผ่านมา

Message us