cookie policy

นโยบายคุกกี้ของ

checkinasia.asia, checkinthailand.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in ทั่วทั้งเอเชีย

(Year 2022-2023)

………………………………………………………………

 1. แนวคิดของการบริการ
                      checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in ทีมงานและพันธมิตรของเราพร้อมใจกันในการพัฒนาระบบการบริการเพื่อสนองตอบความต้องการในการจัดบริการบนระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล เราและเครือข่ายมีมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การดื่มด่ำกับความสุขของกิจกรรมการท่องเที่ยว การรับประทานอาหารที่วิเศษสุด การพักผ่อนในห้องพักที่มีเอกลักษณ์ และรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายสุดคุ้มกับการใช้งานเว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นของเราอยู่เสมอ โดยปกติเราจะใช้คุกกี้ในการจัดการเว็บไซต์และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานในทุก ๆ ด้าน ให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการของเรา ทั้งนี้ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและความลับของคุณเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in พยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่คุณได้มอบให้กับเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถตรวจสอบได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา เพราะนั้นคือสิ่งที่ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in ยึดถือเสมอว่าเนื้อหาเกี่ยวกับคุกกี้นี้คือหลักเกณฑ์และข้อตกลงในการใช้คุกกี้ของ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in คือหน้าที่ที่สำคัญเพื่อลูกค้าผู้ใช้บริการของเรา

 

 1. คุกกี้คืออะไร?
                     คุกกี้คือสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต โดยคุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในเบราเซอร์ของผู้ที่จะมาใช้บริการกับเราในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต อาทิ รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ และประวัติการท่องเว็บของคุณ เป็นต้น โดยคุกกี้ในระบบของ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in สามารถจำแนกออกได้ ดังนี้

                   (1) คุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies) และคุกกี้ถาวร (Persistent Cookies)
                   checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in เราออกแบบและพัฒนาการให้บริการที่คำนึงถึงการมีระยะเวลา ที่คุกกี้จะอยู่ในอุปกรณ์ของนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการจะขึ้นอยู่กับว่าคุกกี้นั้น ๆ เป็นคุกกี้ชั่วคราว หรือ คุกกี้ถาวร

     • คุกกี้ชั่วคราวหมดอายุเมื่อการใช้งานเบราเซอร์สิ้นสุดลง
     • คุกกี้ถาวรจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นระยะเวลาตามที่กำหนด เมื่อนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์ เบราเซอร์ของคุณจะนำคุกกี้เหล่านี้กลับมา เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านเอง และออกแบบประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์asia และเครือข่ายพันธมิตร check in ได้ โดยอิงตามประวัติการท่องเว็บที่ผ่านมาของนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการของเรา

                   (2) คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและคุกกี้ของบุคคลที่สาม
                   checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in เราควบคุมและกำหนดขอบเขตของคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง โดยที่เราไม่สามาถควบคุมคุกกี้ของบุคคลที่สามได้ คุกกี้ของบุคคลที่สามจะถูกดำเนินการโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในโดเมนอื่น หน้าเว็บบางหน้าของเว็บไซต์นี้จะประกอบไปด้วยคุกกี้ของบุคคลที่สามในรูปแบบของข้อความแบบฝังตัว อาทิ จาวาสคริปต์ และ เอพีไอ

 1. ทำไมasia และเครือข่ายพันธมิตร check in เราจึงใช้คุกกี้?
                     checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in มีความมุ่งมั่นที่จะมอบการบริการที่เป็นสากลในสังคมดิจิทัล มีความสะดวก มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการให้แก่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ และเพื่อให้ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ เราจึงใช้คุกกี้ในการปฏิบัติการ ดังนี้
     • ตรวจสอบการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดหลักปฏิบัติที่เป็นสากล
     • ประเมินการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง
     • วิเคราะห์จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการออกแบบ และพัฒนากิจกรรม ร้านอาหาร ที่พัก และการเดินทางที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา
     • กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญหรือโปรโมชั่น เพื่อการจัดระเบียบการให้บริการ
     • แนะนำกิจกรรม ร้านอาหาร ที่พัก การเดินทาง และสถานที่ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
     • พัฒนาเนื้อหาของเว็บไซต์นี้และยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ และเครือข่ายของเรา เราจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุกกี้เหล่านี้จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในที่นี้
 1. asia และเครือข่ายพันธมิตร check in เราใช้ประเภทของคุกกี้แบบใด?
                     checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in ยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นสากลในการให้บริการ เราจึงใช้คุกกี้ด้วยกันทั้งหมดสามประเภท อันได้แก่ “คุกกี้ที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)”, “คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies)” และ “คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของคุกกี้แต่ละประเภท โปรดตรวจสอบตารางด้านล่าง
     • คุกกี้ที่มีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
      เราออกแบบ เราใช้ และเราพัฒนาคุกกี้เหล่านี้เพื่อที่จะทำให้ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in สามารถจัดการกับเว็บไซต์นี้และพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ให้เหมาะสม อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการของเราสามารถค้นหา เลือกกิจกรรมท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก การเดินทางในรูปแบบต่าง ๆ ที่เรามีบนเว็บไซต์ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in ได้อย่างทั่วถึงและมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีมากยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรานี้คือเหตุผลสำคัญที่เราอยากจะบอกลูกค้าของเราว่าหากคุกกี้เหล่านี้ถูกปิดใช้งาน เราจะไม่สามารถมอบบริการของเราให้แก่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการของเราได้ และนอกจากนี้ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in เรายังใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจหาและป้องกันการฉ้อโกง และด้วยคุกกี้เหล่านี้ นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการของเราจะไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบใหม่ทุกครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บต่าง ๆ หลังจากที่คุณออกจากระบบของเว็บไซต์นี้ไปแล้ว
     • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies)
      checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in เราใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ ซึ่งรวมถึง Google Analytics และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สำหรับการพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความดีที่สุดของบริการของเรา เราจึงดำเนินการ ดังนี้
        • การประเมินวิธีการที่ผู้เข้าชมใช้ในการเข้าเว็บไซต์นี้
        • การทำความเข้าใจกลุ่มผู้เข้าชมและตำแหน่งของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้
        • การประเมินวิธีการที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราสามารถเข้าถึงผู้ใช้ที่วัดผลจากความชื่นชอบและดื่มด่ำกับบริการของชุดบริการของเรา หรือการประชาสัมพันธ์หรือแคมเปญการตลาดของเราที่กำหนดขึ้นมา
        • การพัฒนาเนื้อหาและบริการในเว็บไซต์asia และเครือข่ายพันธมิตร check in โดยการปรับปรุงเว็บไซต์นี้เพื่อตอบสนองการใช้งานของคุณโดยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะสร้างการวิเคราะห์แนวโน้มและรวบรวมออกมาเป็นรายงาน โดยอิงจากข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนที่ได้รับการรวบรวมไว้ เพื่อให้บรรลุการเป็นผู้ให้บริการที่ดีที่สุดของนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ
     • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)
      คุกกี้เพื่อการโฆษณาจะทำให้เราสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการของเราจะได้เห็นโฆษณาเดิมและช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาโฆษณาจะสอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการ คุกกี้เหล่านี้และชื่อที่ลิงก์อยู่กับที่อยู่ไอพีของผู้ใช้บริการของเรานั้นเอง ทั้งนี้สามารถติดตามการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ได้ และด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถแสดงโฆษณาได้ตรงตามความสนใจของนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการมากที่สุด

 

 1. การยินยอมให้ใช้คุกกี้ กับสิ่งที่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการต่องปฏิบัติ
                     checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าทางเราจำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากนักท่องเที่ยวผู้บริการเพื่อให้ทาง checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in สามารถติดตั้งและใช้งานคุกกี้ในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ว่า คุกกี้จะเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถจัดหาบริการได้ตามที่นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการต้องการ หรือมีความจำเป็นต่อการทำงานโดยทั่วไปของเว็บไซต์ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in
  เมื่อนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in เป็นครั้งแรก ท่านจะเห็นกล่องข้อความแจ้งเตือนที่บริเวณด้านบนของหน้าเว็บเพื่อแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in หากนักท่องเที่ยวผุ้ใช้บริการของเราเข้าชมเว็บไซต์นี้ต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคุณ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in จะถือว่านักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการยินยอมที่จะรับคุกกี้ทั้งหมดและเครื่องมือติดตามข้อมูลอื่น ๆ ในทางกลับกัน หากนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะยอมรับการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของคุณได้ทุกเวลา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ” วิธีการจัดการความยินยอมของคุณ ” ด้านล่าง
 1. วิธีการจัดการความยินยอมของคุณ
                     นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ทุกเวลา โดยการจัดการและ/หรือปิดใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนจากการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยการทำเช่นนั้น และอาจจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของ checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปกติแล้ว นักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการของเราจะสามารถตรวจสอบการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่เมนูการตั้งค่าจากเบราเซอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น:
     • Chrome: การตั้งค่า — ขั้นสูง — การตั้งค่าเนื้อหา — คุกกี้
     • Safari: การตั้งค่า — ความเป็นส่วนตัว — คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์
     • Firefox: การตั้งค่า — ความเป็นส่วนตัว — ประวัติ
     • Internet Explorer: ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต — ความเป็นส่วนตัว
     • Opera: การตั้งค่า — ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย — คุกกี้

 

checkinworld.asia และเครือข่ายพันธมิตร check in เราตั้งใจเพื่อการจัดระเบียบการดำเนินงาน และการบริการในสังคมดิจิทัลให้ดีที่สุดเพื่อนักท่องเที่ยวผู้ใช้บริการของเรา