เกี่ยวกับตัวตน และนโยบายของเรา Check in World .com : CIW

Check in World : CIW 

เป็นองค์กรธุรกิจการให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว และที่พัก ผ่านระบบออนไลน์ ของประเทศพันธมิตร เราบริหารจัดการโดยรูปแบบการทำธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยทีมงานมืออาชีพของ Check in World สร้างความเชื่อมั่นด้วยการพัฒนาสู่มาตรฐานโลก ISO 9001 ภายใต้การบริการของผู้ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนักออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับมืออาชีพของโลก 

Check in World มุ่งหวังที่จะสร้างธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 

Check in World : CIW 

Check in World มุ่งมั่นจะเป็นกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) นั้นคือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างโอกาสในการมีงานอาชีพแก่ชุมชน มุ่งร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของเรา มาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคมที่เรามี และการมีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการของธุรกิจผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และ Check in World มีการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้านำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชน พื้นที่ ในการสร้างคุณค่า และมูลค่าจากสิ่งที่มีในพื้นที่ และเราพร้อมในการขยายความสามารถในการร่วมจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยวอย่างร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น 

5 คุณลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคมของ Check in World : CIW มีอะไรบ้าง 

   1. CIW ออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนา นโยบาย เพื่อการบริหารจัดการแพลตฟอร์มคู่ค้า ในการนำกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายประเทศ จากการเริ่มต้นของพื้นที่ประเทศเป้าหมายของ CIW และจะขยายไปยังที่ต่างๆทั่วโลก ด้วยมุ่งหวังจะให้ชุมชนท่องเที่ยวมีโอกาสเชื่อมโยงกับโลก

   2. CIW มีเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมแพลตฟอร์มคู่ค้าทำการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ ให้โอกาสแก่สังคม ชุมชน ได้มีโอกาสในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้สัมผัส ดื่มด่ำ ในความรู้สึกแบบเช็คอิน และที่สำคัญคือชุมชน นักธุรกิจในพื้นที่ที่ร่วมเป็นเจ้าของ เป็นผู้แทนการตลาดเชิงพื้นที่ของแพลตฟอร์มคู่ค้า  

   3. CIW มีรูปแบบการดำเนินการที่มีความยั่งยืนทางการเงินเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เราทำธุรกิจด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่อยๆเติบโตจากประสบการณ์และความดื่มด่ำของแพลตฟอร์มคู่ค้าและผู้ใช้บริการ

   4. ผลกำไรส่วนหนึ่ง CIW มีนโยบายจะดำเนินการ และส่งเสริมแพลตฟอร์มคู่ค้านำกลับคืนสู่สังคม โดยการร่วมกับชุมชนที่เราเลือกเพื่อทำกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อสร้างนิเวศน์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

   5. CIW ถือว่าดำเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ด้วยระบบการบริหารระดับสากล เพื่อการเตรียมพร้อมสู่องค์กรมหาชนในอนาคต เป็นหน้าที่ลำดับสำคัญ

10 ความเป็นตัวตน Check in World : CIW  ในการกำหนดนโยบายการบริการกิจกรรมท่องเที่ยว

และที่พักของแพลตฟอร์มคู่ค้า

   1. Check in World เรามีนโยบายการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้าเราออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนา และนำกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายในประเทศไทย ลาว กัมพูชา จากการเริ่มต้นของเรา และจะขยายไปยังที่ต่างๆทั่วโลกอย่างผู้มีประสบการณ์ ด้วยมุ่งหวังจะให้ชุมชนท่องเที่ยวมีโอกาสเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยว นักเดินทางทั่วทั้งโลก ภายใต้นโยบายของ  Check in World และการส่งเสริมผ่านแพลตฟอร์มคู่ค้า

   2. Check in World มีการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้าสร้างความแตกต่าง โดยการเป็นเจ้าของนวัตกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรายการกิจกรรมท่องเที่ยว ที่ไม่มีใครเหมือน ทั้งระดับหรูหรา ระดับแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ระดับส่วนตัวด้วยการเป็นเจ้าของเกาะ และการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามที่ต้องการ

   3. Check in World ส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้าเราเน้นกิจกรรมนำที่พักด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย หรือ Activity first เพื่อพาลูกค้าไปสัมผัสกับกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างแตกต่าง มีเอกลักษณ์ ดื่มด่ำ เข้าถึง ซึ่งเราเรียกความรู้สึก และความสุขนี้ว่าความรู้สึกแบบเช็คอิน หรือ “Check in feeling”

   4. Check in World มีการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้าเดินทางไปทุกแห่งหน เพื่อค้นหาที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ น่าสะสมเก็บเป็นประสบการณ์ชีวิต และ CIW ยังออกประเมินสภาพแวดล้อมดังกล่าวว่าแพลตฟอร์มคู่ค้าสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวอะไรได้บ้างเพื่อที่ลูกค้าของเราจะได้รับ ภายใต้ปรัชญาบริการของเราที่ว่า “ค้นหา สร้างสรรค์ ส่งมอบให้ลูกค้าดื่มด่ำ สร้างประสบการณ์มิรู้ลืม ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพที่มีเอกลักษณ์ ด้วยมาตรฐานแห่งความปลอดภัย และราคาที่คุ้มค่า”

   5. Check in World มีการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้าของเราสรรหา นำเสนอ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ ที่มีเอกลักษณ์ หลากหลายระดับราคา เพื่อทุกคนที่มีความชอบ และศักยภาพที่แตกต่างๆกัน และเรายังได้หาที่พักที่ใกล้แหล่งกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกมากที่สุด ด้วยเครือข่ายการบริกานของ CheckinWorld.com

   6. Check in World มีการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้าเราของนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานที่เป็นสากลปฏิบัติ และบางกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยง เรายังมีบริการประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ และที่สำคัญคือผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว และที่พักที่เข้าร่วมกับเราจะผ่านระบบการประเมิน และการควบคุม กำกับ อย่างมืออาชีพ

   7. Check in World มีการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้า ยึดหลักการให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ และการเคารพในความเป็นมนุษย์ของลูกค้าทุกคน และเราเอื้ออาทรเป็นพิเศษแก่เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ

   8. Check in World มีการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้าเราเปิดให้ลูกค้าของคู่ค้ามีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรม และที่พัก และโอกาสในการร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการของเราอย่าวงต่อเนื่อง

   9. Check in World มีการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้าให้บริการด้วยภาษาที่มีความหลากหลายที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจ เข้าถึง และเช็คอินใช้บริการเราอย่างเชื่อมั่นและวางใจได้

   10. Check in World มีการส่งเสริมให้แพลตฟอร์มคู่ค้าของเรามีระบบการคืนเงิน การรักษาสิทธิ์ ผลประโยชน์ลูกค้าที่เป็นนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของการทำกาตลาดท่องเที่ยวออนไลน์

10 ความเป็นตัวตนของผู้ร่วมให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว และที่พักบนแพลตฟอร์ม Check in World : CIW

   1. แพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW มีโอกาสในการออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนา และนำกิจกรรมท่องเที่ยวที่ หรือที่พักที่หลากหลาย เข้าสู่ระบบการบริการบนแพลตฟอร์ม CheckinWorld.net และ CheckinThailand.net จากการเริ่มต้นของผู้ให้บริการของเรา ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และจะขยายไปยังที่ต่างๆทั่วโลกอย่างผู้มีประสบการณ์ ด้วยมุ่งหวังจะให้ผู้ให้บริการของเรา และชุมชนท่องเที่ยวมีโอกาสเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยว นักเดินทางทั่วทั้งโลก

   2. แพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW แตกต่างเพราะเขากับเรา ยังร่วมกันเป็นเจ้าของนวัตกรรมการท่องเที่ยวรายการกิจกรรมท่องเที่ยว ที่ไม่มีใครเหมือน ทั้งระดับหรูหรา ระดับแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ผู้ให้บริการของเราเป็นเจ้าของเรือยอร์ท เจ้าของเกาะ เจ้าของซุปเปอร์คาร์ เจ้าของโรงแรม เจ้าของรีสอร์ท เจ้าของโฮมเสตย์ เจ้าของผู้ถือใบอนุญาตกิจกรรมท่องเที่ยว  ที่เขาเหล่านี้จะพัฒนา เติบโต ไปพร้อมกับเรา ภายใต้นโยบายของ CheckinWorld.net

   3. แพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW ทราบ รับรู้ และเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่า เราบริการที่เน้นกิจกรรมนำที่พักด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย หรือ Activity first เพื่อพาลูกค้าไปสัมผัสกับกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างแตกต่าง มีเอกลักษณ์ ดื่มด่ำ เข้าถึง ซึ่งเราเรียกความรู้สึก และความสุขนี้ว่าความรู้สึกแบบเช็คอิน หรือ “Check in feeling” ที่ผู้ให้บริการของเราพร้อมที่จะปฏิบัติ และสร้างความรู้สึกนี้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน

   4. แพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW ที่เป็นแพลตฟอร์มหรือผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกับ CIW เพื่อการเดินทางไปทุกแห่งหน เพื่อค้นหาที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ น่าสะสมเก็บเป็นประสบการณ์ชีวิต และยังได้ร่วมกับเราในการประเมินสภาพแวดล้อมดังกล่าวว่าสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวอะไรได้บ้างเพื่อที่ลูกค้าของเราจะได้รับ ภายใต้ปรัชญาบริการของเราที่ว่า “ให้บริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้าดื่มด่ำ มีประสบการณ์ ปลอดภัย และคุ้มค่า”

   5. แพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW ที่มีผู้ให้บริการของที่เป็นผู้แทนการตลาดเชิงพื้น จะต้องจัดการให้มีความสมบูรณ์ในหน้าที่การสรรหา สร้างสรรค์ นำเสนอกิจกรรม โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ ที่มีเอกลักษณ์ หลากหลายระดับราคา เพื่อลูกค้าทุกคนที่มีความชอบ และศักยภาพที่แตกต่างๆกัน และร่วมสรรหาที่พักที่ใกล้แหล่งกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกมากที่สุด

   6. แพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW ผู้จะนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานที่เป็นสากลปฏิบัติ และบางกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยง บางผู้ให้บริการยังมีบริการประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ และที่สำคัญคือผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว และที่พักที่เข้าร่วมกับเราจะผ่านระบบการประเมิน และการควบคุม กำกับ อย่างมืออาชีพ

   7. แพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW จะให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ และการเคารพในความเป็นมนุษย์ของลูกค้าทุกคน และเราเอื้ออาทรเป็นพิเศษแก่เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามนโยบายของ CheckinWorld.net

   8. เราแพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW ต้องเปิดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรม และที่พัก และโอกาสในการร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการของผู้ให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดอันดับเกรดของผู้ให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อการเป็นผู้ให้บริการของเราต่อไป

   9. แพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW ต้องเป็นผู้ให้บริการด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาประจำถิ่น และความพร้อมทางภาษาที่สื่อสารได้ที่มีความหลากหลายที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจ เข้าถึง และเช็คอินใช้บริการเราอย่างเชื่อมั่นและวางใจได้

   10. แพลตฟอร์มคู่ค้า และผู้ร่วมให้บริการของ CIW ต้องเป็นผู้ให้บริการของเรามีความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติของแพลตฟอร์ม ระบบการคืนเงิน ระบบการรักษาสิทธิ์ การรักษาผลประโยชน์ลูกค้าที่มาใช้บริการ และผู้ให้บริการทุกรายยังมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของการการตลาดของตนเอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

Message us