เกี่ยวกับตัวตน และนโยบายของเรา Check in Thailand.net

Check in World   

เราบริหารจัดการโดยรูปแบบการทำธุรกิจการท่องเที่ยวออนไลน์ โดยทีมงานมืออาชีพของ Check in World สร้างความเชื่อมั่นด้วยการพัฒนาสู่มาตรฐานโลก ISO 9001 ภายใต้การบริการของผู้ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และนักออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวระดับมืออาชีพของโลก 

เรามุ่งหวังที่จะสร้างธุรกิจอย่างรับผิดชอบ  

เรามุ่งมั่นจะเป็นกิจการเพื่อสังคม หรือ Social Enterprise (SE) นั้นคือ กิจการที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างโอกาสในการมีงานอาชีพแก่ชุมชน มุ่งร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่ดีของภาคธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมของเรา มาบวกกับความรู้และนวัตกรรมสังคมที่เรามี และการมีความยั่งยืนทางการเงินจากรายได้หลักที่มาจากสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และการบริการของธุรกิจผู้ให้บริการการท่องเที่ยวออนไลน์โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชน พื้นที่ ในการสร้างคุณค่า และมูลค่าจากสิ่งที่มีในพื้นที่ และเราพร้อมในการขยายความสามารถในการร่วมจัดการผลกระทบทางสังคมจากการท่องเที่ยวอย่างร่วมรับผิดชอบในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น

5 คุณลักษณะสำคัญของกิจการเพื่อสังคมของ Check in Thailand by Check in World มีอะไรบ้าง

 1. เราออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนา และนำกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายในประเทศไทย ลาว กัมพูชา จากการเริ่มต้นของเรา และจะขยายไปยังที่ต่างๆทั่วโลก ด้วยมุ่งหวังจะให้ชุมชนท่องเที่ยวมีโอกาสเชื่อมโยงกับโลก
 2. มีเป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการทำการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบ ให้โอกาสแก่สังคม ชุมชน ได้มีโอกาสในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้สัมผัส ดื่มด่ำ ในความรู้สึกแบบเช็คอิน และที่สำคัญคือชุมชน นักธุรกิจในพื้นที่ที่ร่วมเป็นเจ้าของ เป็นผู้แทนการตลาดเชิงพื้นที่ของ Check in Thailand และ Check in World
 3. มีรูปแบบการดำเนินการที่มีความยั่งยืนทางการเงินเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เราทำธุรกิจด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่อยๆเติบโตจากประสบการณ์และความดื่มด่ำของผู้ใช้บริการ
 4. ผลกำไรส่วนหนึ่งจะกลับคืนสู่สังคม โดยการร่วมกับชุมชนที่เราเลือกเพื่อทำกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อสร้างนิเวศน์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 5. ดำเนินการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ด้วยระบบการบริหารระดับสากล เพื่อการเตรียมพร้อมสู่องค์กรมหาชนในอนาคต

10 ความเป็นตัวตนบริการกิจกรรมท่องเที่ยว ที่พักของ Check in Thailand by Check in World

 1. เราออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนา และนำกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายในประเทศไทย ลาว กัมพูชา จากการเริ่มต้นของเรา และจะขยายไปยังที่ต่างๆทั่วโลกอย่างผู้มีประสบการณ์ ด้วยมุ่งหวังจะให้ชุมชนท่องเที่ยวมีโอกาสเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยว นักเดินทางทั่วทั้งโลก ภายใต้นโยบายของ Check in World
 2. เราแตกต่างเพราะเราเป็นเจ้าของนวัตกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 100 รายการกิจกรรมท่องเที่ยว ที่ไม่มีใครเหมือน ทั้งระดับหรูหรา ระดับแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ระดับส่วนตัวด้วยการเป็นเจ้าของเกาะ และการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวตามที่ต้องการ
 3. เราเน้นกิจกรรมนำที่พักด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย หรือ Activity first เพื่อพาลูกค้าไปสัมผัสกับกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างแตกต่าง มีเอกลักษณ์ ดื่มด่ำ เข้าถึง ซึ่งเราเรียกความรู้สึก และความสุขนี้ว่าความรู้สึกแบบเช็คอิน หรือ “Check in feeling”
 4. เราเดินทางไปทุกแห่งหน เพื่อค้นหาที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ น่าสะสมเก็บเป็นประสบการณ์ชีวิต และเรายังประเมินสภาพแวดล้อมดังกล่าวว่าสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวอะไรได้บ้างเพื่อที่ลูกค้าของเราจะได้รับ ภายใต้ปรัชญาบริการของเราที่ว่า “ค้นหา สร้างสรรค์ ส่งมอบให้ลูกค้าดื่มด่ำ สร้างประสบการณ์มิรู้ลืม ด้วยการบริการอย่างมืออาชีพที่มีเอกลักษณ์ ด้วยมาตรฐานแห่งความปลอดภัย และราคาที่คุ้มค่า”
 5. เราสรรหา นำเสนอ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ ที่มีเอกลักษณ์ หลากหลายระดับราคา เพื่อทุกคนที่มีความชอบ และศักยภาพที่แตกต่างๆกัน และเรายังได้หาที่พักที่ใกล้แหล่งกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกมากที่สุด ด้วยเครือข่ายการบริการของ CheckinWorld.net
 6. เรานำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานที่เป็นสากลปฏิบัติ และบางกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยง เรายังมีบริการประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ และที่สำคัญคือผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว และที่พักที่เข้าร่วมกับเราจะผ่านระบบการประเมิน และการควบคุม กำกับ อย่างมืออาชีพ
 7. เราให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ และการเคารพในความเป็นมนุษย์ของลูกค้าทุกคน และเราเอื้ออาทรเป็นพิเศษแก่เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ
 8. เราเปิดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรม และที่พัก และโอกาสในการร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการของเราอย่างต่อเนื่อง
 9. เราบริการด้วยภาษาที่มีความหลากหลายที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจ เข้าถึง และเช็คอินใช้บริการเราอย่างเชื่อมั่นและวางใจได้
 10. เรามีระบบการคืนเงิน การรักษาสิทธิ์ ผลประโยชน์ลูกค้าที่เป็นนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของการทำกาตลาดท่องเที่ยวออนไลน์

10 ความเป็นตัวตนของผู้ร่วมให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว และที่พักบนแพลตฟอร์ม Check in Thailand  

 1. ผู้ร่วมให้บริการของเรามีโอกาสในการออกแบบ สร้างสรรค์ พัฒนา และนำกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย หรือที่พักที่หลากหลาย เข้าสู่ระบบการบริการบนแพลตฟอร์ม CheckinWorld.net และ CheckinThailand.net จากการเริ่มต้นของผู้ให้บริการของเรา ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และจะขยายไปยังที่ต่างๆทั่วโลกอย่างผู้มีประสบการณ์ ด้วยมุ่งหวังจะให้ผู้ให้บริการของเรา และชุมชนท่องเที่ยวมีโอกาสเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยว นักเดินทางทั่วทั้งโลก
 2. ผู้ร่วมให้บริการของเราแตกต่างเพราะเขากับเรา ยังร่วมกันเป็นเจ้าของนวัตกรรมการท่องเที่ยว  รายการกิจกรรมท่องเที่ยว ที่ไม่มีใครเหมือน ทั้งระดับหรูหรา ระดับแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ผู้ให้บริการของเราเป็นเจ้าของเรือยอร์ท เจ้าของเกาะ เจ้าของซุปเปอร์คาร์ เจ้าของโรงแรม เจ้าของรีสอร์ท เจ้าของโฮมเสตย์ เจ้าของผู้ถือใบอนุญาตกิจกรรมท่องเที่ยว  ที่เขาเหล่านี้จะพัฒนา เติบโต ไปพร้อมกับเรา ภายใต้นโยบายของ CheckinWorld.net
 3. ผู้ให้บริการของเราทราบ รับรู้ และเข้าใจอย่างสมบูรณ์ว่า เราบริการที่เน้นกิจกรรมนำที่พักด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย หรือ Activity first เพื่อพาลูกค้าไปสัมผัสกับกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างแตกต่าง มีเอกลักษณ์ ดื่มด่ำ เข้าถึง ซึ่งเราเรียกความรู้สึก และความสุขนี้ว่าความรู้สึกแบบเช็คอิน หรือ “Check in feeling” ที่ผู้ให้บริการของเราพร้อมที่จะปฏิบัติ และสร้างความรู้สึกนี้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน
 4. ผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว ได้ร่วมกับเรา เพื่อการเดินทางไปทุกแห่งหน เพื่อค้นหาที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ น่าสะสมเก็บเป็นประสบการณ์ชีวิต และยังได้ร่วมกับเราในการประเมินสภาพแวดล้อมดังกล่าวว่าสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวอะไรได้บ้างเพื่อที่ลูกค้าของเราจะได้รับ ภายใต้ปรัชญาบริการของเราที่ว่า “ให้บริการอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลูกค้าดื่มด่ำ มีประสบการณ์   ปลอดภัย และคุ้มค่า”
 5. ผู้ให้บริการของเราที่เป็นผู้แทนการตลาดเชิงพื้นที่มีหน้าที่ในการสรรหา สร้างสรรค์ นำเสนอกิจกรรม โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ ที่มีเอกลักษณ์ หลากหลายระดับราคา เพื่อลูกค้าทุกคนที่มีความชอบ และศักยภาพที่แตกต่างๆกัน และร่วมสรรหาที่พักที่ใกล้แหล่งกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกมากที่สุด
 6. ผู้ให้บริการของเราจะนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานที่เป็นสากลปฏิบัติ และบางกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความเสี่ยง บางผู้ให้บริการยังมีบริการประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ และที่สำคัญคือผู้ให้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว และที่พักที่เข้าร่วมกับเราจะผ่านระบบการประเมิน และการควบคุม กำกับ อย่างมืออาชีพ
 7. ผู้ให้บริการของเราจะให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม การไม่เลือกปฏิบัติ และการเคารพในความเป็นมนุษย์ของลูกค้าทุกคน และเราเอื้ออาทรเป็นพิเศษแก่เด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามนโยบายของ CheckinWorld.net
 8. เราเปิดให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการนำเสนอกิจกรรม และที่พัก และโอกาสในการร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการของผู้ให้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดอันดับเกรดของผู้ให้บริการ ซึ่งจะมีผลต่อการเป็นผู้ให้บริการของเราต่อไป
 9. ผู้ให้บริการของเราบริการด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาประจำถิ่น และความพร้อมทางภาษาที่สื่อสารได้ที่มีความหลากหลายที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใจ เข้าถึง และเช็คอินใช้บริการเราอย่างเชื่อมั่นและวางใจได้
 10. ผู้ให้บริการของเรามีความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติของแพลตฟอร์ม CheckinThailand.net ระบบการคืนเงิน ระบบการรักษาสิทธิ์ การรักษาผลประโยชน์ลูกค้าที่มาใช้บริการ และผู้ให้บริการทุกรายยังมีนโยบาย และระเบียบปฏิบัติของการตลาดของตนเอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
Message us