Bicycle Touring and Race

เริ่มต้น 700 บาทต่อชั่วโมง
ภูเก็ต พังงา กระบี่ เขาใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย
“จะปั่นเพื่อการท่องเที่ยวแบบตะลุยกลางลำน้ำ ป่าใหญ่ กับทางวิบาก และขับตะลุยไปท่ามกลางหุบเขาในป่าดิบชื้นของประเทศไทย และอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศยังมีต้นไม้แปลกตา สัตว์ป่าหายาก ดอกไม้สวยงาม ธรรมชาติที่ยากจะบรรยาย พร้อมกับไกด์ อาหาร ประกันภัย และทีมความปลอดภัยมืออาชีพที่จะดูแล หรือจะปั่นในรายการแข่งขันพิเศษที่จัดขึ้น ที่จะมีเพียงแค่คุณ และคนพิเศษของคุณเท่านั้นที่จะใช้บริการ”

ปั่นผจญป่ากะเลงเวก

เปิดกิจกรรมตะลุยป่าเส้นทางบริสุทธิ์ครั้งแรกระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร เส้นทางสวยงาม ท้าทาย ปลอดภัย อากาศบริสุทธิ์  พร้อมแวะพักค้างคืนดื่มด่ำชีวิตบ้านป่า