ชีวิตชนบท Slow Life Thailand

ชีวิตชนบท Slow Life Thailand

            ‘Slow Life’ คือ การทำให้จังหวะของชีวิตช้าลง หรือไม่ต้องเร่งรีบมากนัก โดยยึดหลักของความพอเพียงและความสงบ เพื่อสยบความสับสนวุ่นวายที่เรามักจะต้องเจอในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน ที่ Check in Thailand เรามีชนบทหลากหลายแห่ง ทั่วทั้งประเทศ ให้คุณได้ทำกิจกรรม พักผ่อน ใช้ชีวิต และทำตัวเสมือนกับคนชนบทอย่างแท้จริง จะเป็นชาวนา ชาวสวน ชาวประมง หรือ เลือกที่จะปลีกวิเวกในหมู่บ้านที่สงบ ไกลจากความวุ่นวาย ในพื้นที่ที่ห่างไกล แต่ปลอดภัย อุ่นใจ สบายด้วยไมตรีจิตแบบไทย มีให้คุณเลือกมากมาย…….


CHECK IN แล้วไป Slow life กันเถอะค่ะ

Message us