เรียนดนตรีไทย

          CheckinThailand.net ภูมิใจเสนอศูนย์การเรียนรู้ดนตรีไทย คอร์สเรียนดนตรี Basic – Advanced สำหรับ เด็กไป จนถึง ผู้ใหญ่ ให้ได้ซึมซับถึงวัฒนธรรมประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย โดยทางเรามีอาจารย์ที่มีความชำนาญในการสอนดนตรีไทยได้เลือกสรรค์ ระบบการเรียนมีทั้งแบบออนไลน์ และแบบไพร์เวท เพื่อความสะดวกของผู้เรียน

เวลาแห่งการเข้าถึงแก่นแท้ของดนตรีไทยมาถึงแล้ว……….

Message us