เรียนภาษาไทย

เรียนภาษาไทย

            เรามีศูนย์การเรียนรู้ที่หลากหลายด้าน CheckinThailand.net ภูมิใจเสนอศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย คอร์สการเรียนรู้ที่มีอย่างหลากหลาย อาทิเช่น การสอนการพูดภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดความมั่นใจในการสื่อสาร ไปจน ระดับสูงถึงการใช้ภาษาในเชิงธุรกิจ จากคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร รู้แบบการเรียนการสอนของเรานั้นมีทั้งการเรียนในแบบออนไลน์ การเรียนแบบกลุ่มหรือแบบไพร์เวท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

เชิญดื่มด่ำกับมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีจากที่ไหนในโลก….

Message us