ศาสตร์เกษตรของพระราชา

ศาสตร์เกษตรของพระราชา

            ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ของประเทศไทยที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน มองการณ์ไกล และเน้นความยั่งยืนยาวนาน ก่อนที่ประชาคมโลกจะตื่นตัวในเรื่องนี้ เป็นแนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่เหล่า องค์ประกอบของศาสตร์พระราชา คือ การศึกษาและสุขภาพ การเพิ่มผลิตภาพการผลิต การค้นคว้าวิจัยการบริหารความเสี่ยง การอนุรักษ์ธรรมชาติ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละองค์ประกอบล้วนมีส่วนช่วย ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกผู้ทุกคน โดยเฉพาะ คนจนผู้ยากไร้ เรียนรู้ศาสตร์เกษตร ศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ ที่คุณสามารถเก็บเกี่ยว และนำไปใช้ได้

” หากคนไทยได้เรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา พระองค์จะทรงอยู่ในหัวใจของพวกเราตลอดไป “

Check in Thailand ขอน้อมคารวะและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติด้วยหัวใจ

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคเหนือตอนบน
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางตะวันตก
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคตะวันออก
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคเหนือตอนล่าง
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคกลาง
หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา เส้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

QR code

อย่าลืมนำแต้มความดีไปแลก Check in moral point นะคะ

Message us