ปลูกข้าว

ปลูกข้าว

            ปลูกข้าวสัมผัสชีวิตชาวนารู้คุณค่าของข้าว เรียนรู้วิธีปลูกข้าวข้าวดำนาตามวิถีชีวิตดั้งเดิม สืบสานภูมิปัญญาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณจะได้เรียนรู้และสัมผัสจริงสร้างประสบการณ์และรู้คุณค่าของข้าว และอาชีพเกษตรกรไทย ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูกข้าว การดูแลการให้ปุ๋ย การเกี่ยวข้าว การนวดข้าวแบบโบราณ การหุงข้าว พร้อมการบันทึกเป็นวีดีโอตลอดทริปให้กับคุณเพื่อเก็บไว้ในความทรงจำ

กดเช็คอินได้เลยเพื่อดื่มด่ำประสบการณ์ ความรู้สึก ความสุข แบบประเทศไทย ที่แตกต่าง

Message us