ใช้ชีวิตวิถีชาติพันธุ์

          สัมผัสประสบการณ์ในท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่เป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ 56 กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย คุณจะได้สัมผัสวิถีประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่น ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่กับชาวบ้าน เดินเที่ยวชมหมู่บ้าน กินอาหารพื้นเมือง สัมผัสวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น หากคุณอยากสัมผัสความเป็นอยู่กับชาวบ้านกับโฮมสเตย์มาตรฐานที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย และใกล้ชิดธรรมชาติ พร้อมการบันทึกเป็นวีดีโอตลอดทริปให้กับคุณเพื่อเก็บไว้ในความทรงจำ เช็คอินเลย.. .

กดเช็คอินได้เลยเพื่อดื่มด่ำประสบการณ์ ความรู้สึก ความสุข แบบประเทศไทย ที่แตกต่าง

Message us