ท่องเที่ยวดื่มด่ำวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ Tribal life tourism

Coming Soon

Check in Thailand  ขอนำเสนอ Ethnic tourism ด้วยทริปการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ ที่ออกแบบกิจกรรม ที่พัก สิ่งน่าสนใจทางการท่องเที่ยวที่มีจุดสนใจอยู่ที่เอกลักษณ์/ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ หรือประเพณีของสังคมใดสังคมหนึ่ง นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของกลุ่มชนหรือชาติพันธุ์มนุษย์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเรื่องการดำรงชีวิต ของกิน  พิธีกรรมต่างๆ อาทิเช่น พิธีแต่งงาน พิธีเผาศพ ความเป็นอยู่ดั้งเดิมของชุมชน เป็นต้น พร้อมพัก นอนโฮมเสตย์มาตร,นที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ

มาเช็คอิน ที่ชุมชนท่องเที่ยวบนพื้นที่สูง ชุมชนท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยภาคเหนือและบนภูเขาสูงในอีสาน โดดเด่นด้วยภูมิประเทศ ที่งดงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมชนเผ่าอันเป็นเอกลักษณ์

ชุมชนบ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอนสัมผัสชุมชนไตเก่าแก่ที่มีวิถีแบบกึ่งเมือง ริมทางหลวง 108 ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 4 กิโลเมตร มีทิวทัศน์ที่งดงามของนาข้าวโอบล้อมด้วยเทือกดอย และสายหมอก บรรยากาศแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล พร้อมที่พักแบบรีสอร์ตชุมชนติดชายทุ่ง

หรือจะเลือกชุมชนบ้านห้วยพ่าน จ.น่าน ที่บ้านห้วยพ่าน ชุมชนเล็กๆ ไม่ถึง 50 หลังคาเรือน มีลำน้ำห้วยพ่านไหลตัดผ่านหมู่บ้านลงสู่แม่น้ำน่าน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนาขั้นบันได ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ เสาะหาพืชสมุนไพรป่าเพื่อนำมาทำอาหาร หรือ ยารักษาโรค และในช่วงฤดูร้อนชาวบ้านจะเข้าป่าหาน้ำผึ้งหลวง เพื่อนำมาบรรจุใส่ขวดไว้รอจำหน่าย ปัจจุบัน หมุ่บานห้วยพานได้รับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกิจกรรมนั่งแพ ดำน้ำ เลี้ยงปลา, มีโฮมสเตย์บ้านพักลัวะ, เดินป่าต้นน้ำ แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ ป่าอนุรักษ์ต้นน้ำ ไฮไลท์ที่ Check in Thailand เตรียมให้คุณได้สัมผัสทั้งการชมทิวทัศน์หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวถิ่น หรือ ลัวะ แห่งเชียงกลาง

ล่องแพไม้ไผ่ในลำน้ำพ่าน ชมน้ำตกตาดม่าน นั่งเล่นชายน้ำ เดินเท้าชมแปลงเกษตรผสมผสาน นาขั้นบันได พักแรมบนเรือนชาวลัวะ หรือแคมปิ้งริมลำน้ำ ที่เราคัดสรรแล้ว

อย่างลืมที่จะเรียนรู้วิถีข้าว กิจกรรมมัดข้าว ฟาดข้าว เลี้ยงควาย หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ การยิงหน้าไม้แบบนักรบโบราณกันนะ แล้วมานอนโฮมเสตย์ที่เราเลือกแล้วเพื่อคุณ ปลอดภัย มาตรฐาน และน่าจดจำ

      หรือจะเลือกชุมชนบ้านบุ่ง จ.เลย ที่ภูค้อ เป็นป่าชุมชนบนภูสูงที่ดูแลโดยชาวบ้านบุ่ง ทุกปีจะมาร่วมกันปลูกป่าเพิ่มเติม ทำแนวกันไฟ และร่วมดูแลรักษา สิ่งตอบแทนที่ไม่คาดฝันก็คือ ทิวทัศน์ของสายหมอกอ้อยอิ่งเหนือหุบลำน้ำเหืองชายแดนไทยลาวจากผาหมวก ถึงผาหนอง ที่น้อยคนนักจะได้มาเห็น ไม่เพียงรสชาติใหม่ของการเดินทางสมบุกสมบันสู่ยอดภูด้วยรถอีแต๊ก หากแสงแดดบ่าย ที่ทอดลงจับ สิมเก่า ของวัดโบราณศิลปะลาว ยิ่งทำให้การเดินทางไกลสู่ชายขอบอีสานเหนือนั้น ประทับอยู่ในความทรงจำ

ไฮไลท์ที่ Check in Thailandเตรียมไว้ให้คุณทั้ง ทิวทัศน์หุบลำน้ำเหืองชายแดนไทยลาวกลางสายหมอก ชมวัดศรีโพธิ์ชัย วัดศิลปะล้านช้าง อายุราว 4 ศตวรรษ ดื่มด่ำจิตกรรมฝาผนังในโบสถ์สร้างด้วยปูนน้ำอ้อยของวัดโพธิ์ชัย ผจญภัยกับข้ามลำน้ำเหืองเที่ยวฝั่งลาว

ต้องไม่พลาดการเรียนทำน้ำพริกดำผักสะทอนแทนปลาร้า และอาหารพื้นถิ่นรสชาติจัดจ้านแล้วมานอนโฮมเสตย์ที่เราเลือกแล้วเพื่อคุณ ปลอดภัย มาตรฐาน และน่าจดจำ

(ภาพสวย คลิปวีดีโอเด่น)

จะล่องใต้ไปใช้ชีวิตชาวเลที่เกาะหลีแป๊ะ ก็มีพี่น้องชาวเลยินดีต้องรับนะ แล้วมานอนโฮมเสตย์ที่เราเลือกแล้วเพื่อคุณ ปลอดภัย มาตรฐาน และน่าจดจำ

(ภาพสวย คลิปวีดีโอเด่น)

 

Check in Thailand เรายังมีอีกมากและจะยืนหยัดเป็นหนึ่งใน Ethnic tourism ด้วยทริปการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์

 

เช็คอินกันเลย Let’s Check in

Message us