เที่ยวไปในชุมชนนวัตวิถี Inno-Way of Life Tourism

Coming Soon

ท่องเที่ยวชุมชน

♦  ในอดีตเวลาพูดถึงการท่องเที่ยวมักหมายถึง หากมิใช่การเที่ยวธรรมชาติ ไม่ว่าขุนเขาหรือท้องทะเล ก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ทว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบราวสิบปีที่ผ่านมา คือ การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรม กลับเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยหรือต่างประเทศล้วนให้ความนิยมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด Check in Thailand พร้อมให้บริการแบบครบวงจรเพื่อคุณ แตกต่าง ไม่เหมือนใคร ดื่มด่ำ ปลอดภัย ครบวงจร

คุณนักท่องเที่ยวรู้ไหม?

♦  เหตุผลสำคัญคงเป็นการเติบโตของเมืองใหญ่ที่ทำให้ผู้คนห่างไกลจากวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบงาม ไม่เร่งร้อนกับการมีชีวิต คนในเมืองใหญ่หรือคนจากสังคมที่เจริญทางวัตถุมาก ๆ จึงโหยหาวิถีชีวิตสงบ มีความอิ่มเอมกับสถานที่และผู้คนที่ได้ไปสัมผัส หลายคนนิยามการท่องเที่ยวเช่นนี้ว่า “เที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์” Check in Thailand เรามีชุมชนท้องถิ่นในชนบทที่เป็นหมุดหมายใหม่แห่งการเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวผู้อยากสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านอย่างแท้จริงอย่างชุมชนต้นแบบอย่างแท้จริง

แอ่วชุมชนเมืองเหนือ

   เยือนวิถีคนไต ชาวไทใหญ่แห่งแม่ฮ่องสอน ดินแดนที่ราบในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกชั่วนาตาปีแม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสามหมอกและมีชื่อเสียงในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทำให้ผู้คนอาจลืมไปว่าเมืองนี้มีวิถีวัฒนธรรมของคนกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งในดินแดนภาคเหนือ

   ชุมชนเมืองปาย เมืองน่าน    หรือจะไปต่อที่ชุมชนบ้านต่อแพ ตำบลแม่เงา เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอำเภอขุนยวม แต่กลับยิ่งใหญ่ด้วยวิถีวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสันงดงามที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ซึ่งเราสามารถชื่นชมงานประเพณีปอยส่างลองหรืองานบวชลูกแก้ว (บรรพชาสามเณร) ที่เป็นธรรมชาติที่สุด บ้านต่อแพจึงถูกเลือกให้เป็นชุมชนตัวอย่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคเหนือ 

หรือจะไปออนซอนอีสาน เขมราฐ นาแวง เจียด

    เที่ยวชุมชนแบบคนอีสานต้องไปยังริมฝั่งแม่น้ำโขงที่อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ที่นี่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งเรียกว่า “ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ นาแวง เจียดซึ่งชุมชน ๓ หมู่บ้านในตำบลนาแวงร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา คือ บ้านลาดเจริญ บ้านนาแวง และบ้านเจียด 

     ที่นี้เหมาะสำหรับใครที่อยากพักผ่อนในเมืองเล็ก ๆบรรยากาศสงบเงียบ ต้องลองมาเยี่ยมชุมชนริมแม่น้ำโขงที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของบ้านไม้ – ตึกแถวเก่าแก่ ยามเช้าชาวบ้านมานั่งรอใส่บาตรเป็นภาพที่สบายตาและทำให้มีความสุขโดยไม่รู้ตัวพอสายหน่อยก็ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กลุ่มทอผ้าแม่ติ๋ว ซึ่งสืบทอดการทำผ้าทอมือด้วยกรรมวิธีโบราณใช้น้ำย้อมจากสธรรมชาติ จึงทำให้ผ้าทอของที่นี่งดงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

(คลิปวีดีโอ)

ตลุยชุมชนตะวันออก ณ บ้านน้ำเชี่ยว เที่ยวเพลิน ๆ

            หากเอ่ยถึงภาคตะวันออก แทบทุกคนมักคิดถึงหาดทรายและชายทะเล แต่การท่องเที่ยวชุมชนในภูมิภาคนี้โดดเด่นไม่แพ้ที่อื่น ๆ โดยเฉพาะที่จังหวัดสุดชายแดนบูรพาอย่างจังหวัดตราด ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีชื่อเสียงที่สุด นั่นคือ บ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ 

  บ้านน้ำเชี่ยว เป็นชุมชนชาวมุสลิมที่อพยพมาอยู่ที่นี่ยาวนานกว่าร้อยปีแล้ว บรรพบุรุษของชาวบ้านน้ำเชี่ยว เป็นชาวจามซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เกิดสงครามระหว่างสยามกับอาณาจักรเวียดนาม ซึ่งเรียกว่าสงคราม “อันนัมสยามยุทธการสู้รบในดินแดนกัมพูชาปัจจุบัน ชาวบ้านในพื้นที่สู้รบจึงอพยพหนีภัยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารยังแผ่นดินสยามเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวจามผู้เป็นบรรพบุรุษของคนน้ำเชี่ยวด้วย กาลเวลาผ่านมากว่าร้อยปีทุกวันนี้ “มัสยิดอัลกุบรอที่ตั้งอยู่ริมคลองน้ำเชี่ยว ยังคงเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านเช่นในอดีต 

(คลิปวีดีโอ)

ล่องใต้ไปชุมชนเมืองคีรีวงศ์ แล้วต้องไม่ลืมที่จะดื่มด่ำกับการนอน “โฮมสเตย์มาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว “การท่องเที่ยวโดยชุมชน เราก็มีพร้อมบริการ. และที่สำคัญ อย่างลืมทำกิจกรรมของชุมชน แล้วคุณจะสุขมิรู้คลาย ภาคภูมิในประสบการณ์ใหม่ของตนเอง

(คลิปวีดีโอ)

ในชุมชนของ Check in Thailand พร้อมให้บริการแบบครบวงจรเพื่อคุณเรานิยามตนเองว่าการดำเนินการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านจัดทำขึ้นทั้ง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ 

  (คลิปวีดีโอ)

Check in Thailand เราทำให้แตกต่างเพื่อคุณ ชุมชนทุกแห่งบนระบบของเรา

     – เป็นการท่องเที่ยวที่ชุมชนเป็นเจ้าของ ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ 

     – เป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยดำรงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของท้องถิ่น สร้างเสริมความภาคภูมิใจในวิถีวัฒนธรรมของตนเอง เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียม 

     – เป็นการท่องเที่ยวที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนระหว่างคนต่างวัฒนธรรม 

     – สามารถสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น 

     – เป็นการท่องเที่ยวที่เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 

     Check in Thailand มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ไม่ได้เกิดจากการตอบคำถามว่า “ชุมชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการท่องเที่ยวแต่เป็นการสร้างโจทย์ใหม่ว่า “การท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนได้อย่างไร” 

 (คลิปวีดีโอ)

เช็คอินกันเลย Let’s Check in

Message us