ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม (BARAHOM BARZAAR)

ห้องพักที่ต้องเช็คอิน

แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

  1. สุสานพญาอินทิรา
  2. สุสานสามราชินี
  3. มัสยิดกรือเซะ
  4. อุโมงค์โกงกางบางปู

วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

  1. วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมอ่าวปัตตานี
  2. วัฒนธรรมการกินอาหารใส่ใบตองของคนในอดีต

ของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์ในชุมชน

 1. ผ้าบาติกด้วยบล็อกไม้
 2. ของที่ระลึกจากการแปรรูปผ้าบาติกด้วยบล็อกไม้
 3. อาหารพื้นถิ่น
 4. Packet tour
 
นางสาวปารีดา กล้าณรงค์
 
เบอร์ติดต่อ
093-580-2702
 
ไลน์ 093-580-2702 
 
อีเมลติดต่อ
Klanarongfarida3831@gmail.com

สถานที่ตั้ง

Message us