ปีนผาไร่เลย์ (อ่าวนางกระบี่)

ปีนผาไร่เลย์ (อ่าวนางกระบี่)

ชื่อกิจกรรม : ปีนผาอ่าวไร่เลย์

ความสามารถของผู้นำกิจกรรมท่องเที่ยว : มีความสามารถทักษะทางด้านปีนผามากกว่า 10 ปี

คำอธิบายกิจการและลักษณะเด่นของกิจกรรมท่องเที่ยว : 

ปีนผาอ่าวไร่เลย์ของจังหวัดกระบี่ เป็นกิจกรรม top 10 ของนักปีนทั่วโลกที่มีชื่อเสียง เพราะหน้าผาอยู่ติดทะเล ปีนผาอ่าวไร่เลย์เป็นสถานที่ปีนที่สามารถปีนได้ตั้งแต้ Beginner จนถึง Advance และสามารถปีนได้ตลอดทั้งปี

สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่จัดให้กับนักท่องเที่ยว :

 

 • ประกันภัย
 • สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในการทำกิจกรรม
 • บริการรับส่ง
 • ชุดปฐมพยาบาล
 • ผู้ให้การช่วยเหลือขณะทำกิจกรรม
 • อาหาร 1 มื้อ

 

สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมไปเองเมื่อใช้บริการกิจกรรมท่องเที่ยว

 • ของใช้ส่วนตัว

 

รายละเอียดการเดินทาง

 • ทางบก (รถยนต์ รถโดยสาร รถประจำทาง)
 • ทางน้ำ (เรือ)

  ระดับความยากง่าย | ระดับความเสี่ยง | อันตราย ของกิจกรรม

  • น้อยมาก
  •  น้อย
  • ปานกลาง
  • มาก
  • มากที่สุด

  แหล่งท่องเที่ยวหรือกิจกรรมท่องเที่ยวใกล้เคียง

  • ถ้ำพระนาง
  • เกาะไก่
  • ทะเลแหวก
  • เกาะทับ

  ภาษาหลักที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย

  กลุ่มเป้าหมายสำหรับกิจกรรมนี้

  • ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

  จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อวัน : 60 คน

  จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อกลุ่ม :  4 คน

  อายุขั้นต่ำของผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 6 ปี

  อัตราค่าบริการกิจกรรมต่อคน (ระบุจำนวนเงิน:บาท)

  • ครึ่งวัน 1,200 บาท
  • เต็มวัน 2,000 บาท

GIVE A REPLY